Home

Erik Andersson

 

Copyright © All Rights Reserved Erik Andersson/BUS. Uppdaterad 2018-04-18

Detta är områdena för mitt bildskapande /Areas of my art

Jag är bildkonstnär sedan 2003. Då slutade jag att arbeta som IT- och managementkonsult och bestämde mig för att att måla och skulptera istället. Jag började också att ställa ut min konst till allmänt betraktande och försäljning. Tidigare målade jag endast för mitt nöjes skull utan någon ambition att visa något utanför familjekretsen. Jag har fortfarande ingen annan tanke än att göra det jag har lust med och att utveckla min konstnärliga talang.

 

I am a visual artist since 2003, when I stopped working as an IT and management consultant and decided to paint and sculpt instead. I also began to exhibit my art to public viewing and sale. Earlier I painted only for my enjoyment, with no attempt to show something outside the family circle. I still have no other thought than to do what I feel like doing, and to develop my artistic talent.